TİMFED Sektör Araştırma Raporu 2018 Yayınlandı

20 Aralık 2018 Perşembe

TİMFED'den Haberler
TİMFED Sektör Araştırma Raporu 2018 Yayınlandı

Tesisat ve inşaat malzemecilerini tek bir çatı altında toplayarak sektörde birlik ve beraberliği sağlayan ve alanında en büyük sivil toplum kuruluşu olan Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu (TİMFED) himayesinde hazırlanan “TİMFED Sektör Araştırma Raporu”nun 2018 sayısı yayınlandı.

Sektörün en önemli sorunlarından biri olan güvenilir kaynak ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, ilki 2016 yılı Şubat ayında yayınlanan TİMFED Sektör Araştırma Raporu, sektörün içerisinde bulunduğu durumun ortaya konulmasında ve gelecek planlarının yapılabilmesinde önemli bir rol üstleniyor. İnşaat sektöründe tesisat ve yapı malzemeleri alt sektörünün gelişiminin, pazar hacminin, dış ticaretinin incelenip, geçmiş beş yılın değerlendirildiği çalışmada; ITC, dünya ülkeleri istatistik kurumları, dünya bankası, IMF ve IFC gibi uluslararası kredi kurumlarının en son tahminleri kullanılıyor. Hazırlanan raporlarda her ürün ve ürün grubu için üretim, iç satış, dış ticaret ile dağıtım ağı ve kanalları ele alınarak, gelecek beş yıl için talep projeksiyonları çıkarılıyor.

Çalışmanın kapsamı genişletildi
Çalışmanın yeni versiyonu olan TİMFED Sektör Araştırma Raporu 2018’de, 2014-2018 dönemi bilgileri (üretim, iç satış, ithalat ve ihracat) ortaya konularak, 2019-2023 dönemi talep projeksiyonlarına yer verildi. Ayrıca çalışmanın kapsamına; plastik banyo küvetleri ve duş tekneleri, plastik rezervuarlar, ısıtma sirkülasyon ve soğuk su pompaları, ısıtma kazanları gibi yeni ürünler ilave edilerek incelenen ürün gamı genişletildi. Ülkemizin en önemli ihracat kaynaklarından biri olan ve gerek dünya üretiminde gerekse dünya ihracatında ilk sıralarda yer aldığımız doğal taşlar da araştırma kapsamında ayrıntılı olarak değerlendirildi. Önceki araştırmalarda birlikte ele alınan çelik ve plastik borularla bunların fittingleri ile mutfak mobilyaları ve banyo dolaplarına ait veriler de bu araştırmada ayrı ayrı ele alındı.

TİMFED Sektör Araştırma Raporu’na, inşaat sektörüne ait ekonomik verilerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla Türkiye ekonomik temel göstergeleri de ilave edildi. Bu bağlamda, son beş yıllık dönemde Türkiye’nin GSYH ve kişi başına GSYH verilerinin yıllara göre değişimi mukayeseli olarak grafiklerle gösterilerek ülke ekonomimizin dünya sıralamasındaki yeri grafiklerle ortaya konuldu.

HABER HAKKINDA YORUMLAR