ÜYE GELİŞTİRME VE SOSYAL FAALİYETLER
 • Mevcut olan üye derneklerin ve sisteme alınacak yeni derneklerin standartlarını belirler. Belirlediği standartların uygulanması için gerekli hassasiyeti gösterir ve denetler.
   
 • Türkiye genelinde batıdan doğuya kuzeyden güneye yeni derneklerin oluşumunu sağlar. Üye derneklerin bulunmadığı bölge il ve ilçelerde yeni dernekler oluşturur dernek oluşturamadığı noktalarda temsilcilik oluşturarak, en yakın derneğe bağlanmasını sağlar. TİMFED üye derneklerin bilgi ve belgelerini bilgi bankasında bulundurur gerektiği zaman bütün üyelerine ulaşır.
   
 • TİMFED genel kurulunu sektörün büyüklüğüne yakışır şekilde başbakan ve bakanların katılacağı sektörde bulunan bütün işadamlarının ve üyelerin katılacağı sektörün büyüklüğünü ve gücünü gösteren 1.500-2.000 kişilik topluluklarla yapılmasını sağlar. Bu genel kurullarda ülke ekonomisini sektörün sorunları o günkü konjonktür gündeme getirilerek görsel ve yazılı basının dikkatini çekilmesi.
   
 • TİMFED’in yurtdışında temsilcililerinin hızlı bir şekilde yapılanmasını sağlayarak ilk olarak Bosna daha sonra Kuzey Irak ve Libya olarak temsilciliklerin kurulması temsilcilerin bulunduğu ülkelerde piyasa araştırması yaparak burada yatırımda bulunacak üyelerimize destek verilmesi, Türkiye’de belli büyüklükte olan firmaların bu bölgelerde doğru yatırım yaparak hem kendi hem de Türkiye ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak.
   
 • Yurtdışı ziyaretlerinin önemini hepimiz anlamış durumdayız. Cumhurbaşkanı başbakan ve bakanların katılacağı yurtdışı ziyaretleri TİMFED tarafından organize edilmesini sağlayarak yıl içinde en az 2-3 organizasyonun düzenlenmesi ilk seyahatin Libya ya da yönetimin karar vereceği bir ülkeye yapılmasını tavsiye ediyoruz.
DIŞ İLİŞKİLER VE FUAR KOMİTESİ
 • Yurtdışında temsilciliklerin açılması ile ilgili organizasyonu sağlar.
   
 • Cumhurbaşkanı başbakan ve bakanların katılacağı yurtdışı iş geliştirme seyahatleri düzenler.
   
 • Yurtdışından alım heyetleri getirir. Yurtdışında eşdeğer federasyonlarla kontak kurularak ticari faaliyetlerinin arttırılmasını sağlar. Bütün organizasyonlardan haberdar olur, üyeleriyle paylaşır.
   
 • Yurtdışında fuar organizasyonları yapar. Yurtdışında yapılan fuarlara önce ortak olur sonra kendi düzenler.
   
 • Hedef kitle yeni gelişmekte olan ülkeler
EĞİTİM KOMİTESİ
 • Türkiye genelinde eğitimle ilgili organizasyonlar yapar. Uzman hocalar ve sektöre yön veren uzmanlar ve patronlarla toplantı düzenler.
   
 • Nitelikli eleman yetiştirebilmek adına üniversitelerin yüksek öğretim bölümlerinde 2 yıllık eğitim yapılarak ‘Tesisat ve yapı malzemeleri satış-pazarlama teknikleri’ adı altında bölümler açılmasını sağlamak. Öğrencilerin staj görevlerini TİMFED’e bağlı üye firmalarda yapılmasını sağlamak.
   
 • Üye derneklerin eğitim komitelerini denetler yaptığı ve yapacağı organizasyonlara destek olup yol gösterir.
   
 • Üye derneklerin eğitim komitelerin istikrarlı çalışmasını sağlar * istatistik çalışmaları için araştırma grubu oluşturulması
BASIN YAYIN
 • TİMFED dergisinin düzenli çıkarılmasını ve mükemmel olmasını sağlar. 
   
 • TİMFED yönetim kurulu reklam için destek verir.
   
 • TİMFED çalışma ve etkinliklerini duyurulmasını sağlar.
   
 • TİMFED amacı doğrultusunda gerekli yayınları yapmak gazate dergi ve internet yayıncılığı vb. yayınlar yapar. TİMFED web sayfası ve twitter hesabının güncel kalmasını sağlar.