TİMFED 9.Olağan Genel Kurul Duyurusu

31 Mayıs 2023 Çarşamba

TİMFED'den Haberler
TİMFED 9.Olağan Genel Kurul Duyurusu

Federasyonumuzun 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü yapılması planlanan 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığından ilk duyuru metninde belirtildiği gibi; 15 Haziran Perşembe günü saat 16:00’da Orman Sokak No:8 Florya, İstanbul adresindeki Beyti Restaurant’ta, aynı gündem ile nisapsız olarak gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM

1- Açılış,
2- Kongre Başkanlık Divan seçimi,
3- Saygı duruşu,
4- Divan Heyetine alınacak karar ve düzenlenecek tutanaklara imza atma yetkisinin verilmesi,
5- Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Gelir-Gider Tablosunun okunması ve görüşülmesi,
6- Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
7- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
8- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
9- Federasyon Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları için asil ve yedek üyelerin seçimi,
10- Dilekler ve temenniler,
11- Kapanış

HABER HAKKINDA YORUMLAR