TİMFED 9.Olağan Genel Kurul Duyurusu

16 Mayıs 2023 Salı

TİMFED'den Haberler
TİMFED 9.Olağan Genel Kurul Duyurusu

Federasyonumuzun 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 31 Mayıs Çarşamba günü saat 16:00'da, Orman Sokak No:8 Florya, İstanbul adresindeki Beyti Restaurant’ta aşağıda bulunan yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 15 Haziran Perşembe günü, aynı gündemle, aynı yerde ve saatte, nisapsız olarak gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM
1- Açılış,
2- Kongre Başkanlık Divan seçimi,
3- Saygı duruşu,
4- Divan Heyetine alınacak karar ve düzenlenecek tutanaklara imza atma yetkisinin verilmesi,
5-Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Gelir-Gider Tablosunun okunması ve görüşülmesi,
6- Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
7- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
8- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
9- Federasyon Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları için asil ve yedek üyelerin seçimi,
10- Dilekler ve temenniler,
11- Kapanış

HABER HAKKINDA YORUMLAR