Değişim Sizi Korkutmasın!

02 Ocak 2018

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm iş dünyasını hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine soktu. Dev şirketlerin hiyerarşik yapılarından start-up’lara doğru hızlı bir eğilim gözlemlediğimiz iş dünyasında bundan yarım asır öncesine göre şirketlerin ömürleri neredeyse üçte bir azalmış durumda. Algı değişiyor, çalışan beklentileri değişiyor, performans artırıcı unsurlar farklılaşıyor. Tüm bunlar da iş yapış şekillerini ve modellerini değiştiriyor. “Hız” bu değişimde en temel kavram olarak karşımıza çıkıyor. Sınırların kalktığı dünyada hızlı olan artık hep bir adım önde koşuyor. Hız unsuru beraberinde çeviklik ve esneklik kavramının önemini arttırıyor. Üretimde hızlı olmak, tedarik zincirinde hatasız ve hızlı olmayı gerektirirken iş dünyasında ise müşterilerini daha yakından tanımak, plan ve güncellemelerini daha kısa periyodlarda yapmak ve gerçek zamanlı veri kullanmak gibi eylemleri zorunlu kılıyor. Bu yönetim anlayışını benimsemeyenler için de tehlike çanları çalıyor...

“Gelenekseller”, “Baby Boomers” ve X jenerasyonu yönetim anlayışları geride kaldı. Performans yönetimi, yetenek kazanımı, çalışan deneyimi, şeffaflık, iş modellerinde yeni dönemin kurallarına uyumlama, katılımcı yönetim her geçen gün önemini arttırıyor. Kurumsallaşma çalışmalarına öncelik veren, departmanlar arası iş birliğini artıran yaklaşımlar yeni yönetim trendleri arasında yer alıyor. Vizyoner olmak, makro bakış açısı sergilemek zorunda olan bugünün yöneticileri bir yandan da motivasyon sağlayan, yeteneği elinde tutan ve ekip ruhunu artıran bir yönetim anlayışı sergilemeye mahkum… Şirketlerde, daha inovatif, katılımcı, çevik, etik değerler doğrultusunda hareket eden; hızlı bir yapının egemen olması gerekiyor. İş yaşamlarında hemen yönetici olma eğilimi olan ve teknolojiye de hakim olan Y kuşağı için bu kavramlar çok da yabancı değil. Bir yandan yeniliklere adapte olmaya çalışırken, bir yandan sabırla iş hayatlarında kademe atlayan ya da şirket yöneten X kuşağının ise işi bir parça daha zor.

YAZI HAKKINDA YORUMLAR