Motivasyon & Performans

02 Ocak 2018

Motivasyonun amacı, çalışanları işe ve işletmeye bağlama yolları ile birlikte özendirme olanaklarını araştırmak, uygulamak  ve verimliliği arttırmaktır.

Motivasyon konusunda çeşitli teoriler ve modeller geliştirilmiştir. Bazıları kişilerin ihtiyaçlarının bir ifadesi olan motivelere, bazıları ise teşviklere ağırlık  vermektedir.

Motivasyon teorilerini 2 ana grupta toplamak mümkün.

Kapsam Teorileri:

• Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi
• Herzberg Modeli
• Başarı güdüsü kuramı
• Locke’nin bireysel amaçlar ve iş başarısı ilişkisi kuramı

Süreç Teorileri:

• Davranış şartlandırması yaklaşımı
• Bekleyiş teorileri
• Amaç teorisi
• Eşitlik teorisi

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi

Kaynak: es.slideshare.net/teoria de maslow


Herzberg Modelinde ise Herzberg; iş ortamında motive edici ve durum koruyucu (hijyenik) etmenleri şu şekilde ayırmıştır:

Motivatörler:

• Başarı
• Tanınma
• İlerleme
• İşin Kendisi
• Sorumluluk
• Büyüme

Hijyen Faktörler:

• Şirket Politikası
• Teknik Gözetim
• Kişilerarası İlişkiler
• Ücret
• İş Güvenliği
• Kişisel Yaşam

• Çalışma Koşulları

• Makam

Bekleyiş Modeline bakacak olursak; Vroom tarafından geliştirilen bu modelde ortaya konulan güdülenme (motivasyon) kişinin aradığı değerlerle, belirli bir hareketin bu değerlere yol açma olasılığına ilişkin tahminin çarpımıdır.

Arzulama derecesi, bireyin çeşitli sonuçlar arasından belli bir sonucu seçme nedenini şiddetini yansıtır. Bireyin hedefe ulaşma isteğini ifade eder. Bekleyiş, bireyin belli bir davranışının belirli sonuçları olacağı hususundaki inancın gücünü ifade eder.

Edwin Locke tarafından ortaya konan Amaç modelinde kişilerin belirlediği amaçların onların motivasyon derecelerini belirleyeceği savunulmuştur.

J. Stray Adams tarafından geliştirilen Eşitlik Teorisine göre;  çalışanların iş ilişkilerinde eşit bir şekilde davranış görme arzusunda oldukları ve bu arzunun motivasyonu fazlasıyla etkilediğidir.

KARIŞTIRMAYALIM !!!

Motivasyon, Performans ve
İş Tatmini

MOTİVASYON

Bir amacın elde edilmesi  yönünde insan davranışının uyarılması yönlendirilmesi ve sürdürülmesini

içeren bir dizi süreçtir.

PERFORMANS

Kişinin işini yerine getirmek için harcadığı tüm çabalar karşısında elde ettiği başarı düzeyidir.

İŞ TATMİNİ

İşinde mutlu huzurlu ve güvenli olmanın getirdiği his.

MOTİVASYON SÜRECİNDE YAPILAN HATALAR

• Odaklanamamak ve öncelikleri doğru belirleyememek
• Doğru hedef koymamak
• Kendini tanımamak ve ne istediğini bilememek
• Kötümser bir bakış açısı ve kişilik yapısı
• Kişinin sürekli karşılaştırma yapması
• Hayal etmemek
• Kendine kaliteli zaman ayıramamak
• Başlayıp devamını getirememek
• Kişinin kendine olan güvenini sorgulaması
• Çevresinden çok etkilenmesi
• Öngörü eksikliği
• Risk alamama
• Rutin hayata devam isteği…
Ve daha pek çok şey sayılabilir.

Bu yazımda Motivasyon konusunun derinliklerinden başladık. Böylesine önemli olan bu konunun diğer bölümlerine (tükenmişlik, tükenme sinyalleri, iş yerindeki kırmızı bayraklar, işletme körlüğü nedir? Nasıl önlem alınır? Ünlü isimlerden bireysel motivasyon tüyoları...) bir dahaki yazımızda sizlerle olacak.

Defalarca kez deneyip  hep başarısız olduysanız
Kendinize sorun;
• Bende değişen bir şey var mı?
• Çevremdeki şartlarda değişen bir şey var mı?
• Hedeflediğim şeyde bir değişiklik var mı?

YAZI HAKKINDA YORUMLAR