TÜİK Tarafından Yayınlanan Yapı İzin İstatistikleri (Ocak - Eylül 2017)

21 Kasım 2017 Salı

Sektörden Haberler
TÜİK Tarafından Yayınlanan Yapı İzin İstatistikleri (Ocak - Eylül 2017)

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %52,2 arttı.

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2017 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı %32, yüzölçümü %52,2, değeri %82,6, daire sayısı %57 oranında arttı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2017 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 222,4 milyon m2 iken; bunun 125,9 milyon m2’si konut, 46,6 milyon m2’si konut dışı ve 50 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 173,7 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 12,6 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 189,6 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 28,6 milyon m2 ile devlet sektörü ve 4,2 milyon m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 1 milyon 106 bin 389 dairenin 1 milyon 31 bin 681'i özel sektör, 61 bin 734’ü devlet sektörü ve 12 bin 974’ü yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 44,9 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 25,6 milyon m2 ile Ankara, 12 milyon m2 ile Bursa illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Muş, Hakkari ve Şırnak oldu.

Daire  sayılarına  göre,  İstanbul  ili  232 bin 316  adet  ile  en  yüksek  paya  sahip  oldu.  İstanbul’u 88 bin 994 adet ile Ankara ve 67 bin 41 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Muş ve Bayburt oldu.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %10,5 arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2017 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı %7, yüzölçümü %10,5, değeri %31,3, daire sayısı %11,6 oranında arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2017 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 112,5 milyon m2 iken; bunun 65,1 milyon m2’si konut, 25,4 milyon m2’si konut dışı ve 22 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 83,6 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,4 milyon m2 ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 96,7 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 13 milyon m2 ile devlet  sektörü  ve  2,8 milyon m2  ile  yapı  kooperatifleri  izledi.  Daire  sayısına  göre  ise, toplam 568 bin 162 dairenin 524 bin 920’si özel sektör, 30 bin 765’i devlet sektörü ve 12 bin 477’si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 20,4 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 11,6 milyon m2 ile Ankara, 6,6 milyon m2 ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Bayburt oldu.

Daire  sayılarına  göre,  İstanbul  ili  114 bin 547  adet  ile  en  yüksek  paya  sahip  oldu.  İstanbul’u 47 bin 642 adet ile Ankara ve 36 bin 198 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Şırnak ve Ardahan oldu.

 

HABER HAKKINDA YORUMLAR